<<

Universalism as Utopia
Paul Otlet

2011
SC / 772 pages / 24 x 16 cm
Published by Universiteit Gent

Proefschrift van Wouter Van Acker ingediend tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur

Promotoren: prof. dr. ir-arch. P. Uyttenhove, em. prof. dr. W.B. Rayward

Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

previous

1 / 7